Thông báo:

Trang chủ

Phiếu điều tra, khảo sát cải cách hành chính các đơn vị thuộc Bộ năm 2022

 


Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi công văn số 8274/BNN-TCCB ngày 07/12/2022 về việc Triển khai nhiệm vụ trọng tâm CCHC cuối năm và kế hoạch đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2022.

Công văn số 8274/BNN-TCCB ngày 07/12/2022 xin xem Tại đây

Phụ lục I

Phụ lục II