Thông báo:

Trang chủ > Văn bản cải cách hành chính

Văn bản cải cách hành chính
Số, ký hiệu, trích yếu:     
STT Số ký hiệu Ban hành Trích yếu
{{$index + 1}} {{vb.SoKyHieu}} {{vb.BanHanh | date:'dd/MM/yyyy'}} {{vb.TrichYeu}}