Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng tốc thúc đẩy sử dụng chính phủ điện tử tại Việt Nam

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng Đây là ý kiến của nhiều đại biểu từ Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham Vietnam)... tại hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp. Ngoài ra, việc tăng tốc thực hiện các mục tiêu của công nghệ 4.0 và ngành kinh tế số sẽ giảm đáng kế chi phí thủ tục hành chính cũng như thời gian cho các doanh nghiệp và sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư mới-những nhà đầu tư hướng đến tiêu chuẩn toàn cầu và thuận tiện trong kinh doanh. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đề nghị Chính phủ cần đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, trong đó có xã hội số, chính phủ số và doanh nghiệp số. Bài học từ đại dịch COVID-19 cho thấy có thể tạo ra nhận thức mới cho toàn xã hội, biến thách thức thành cơ hội, đặc biệt là CNTT nếu biết tận dụng, nhu cầu sử dụng thương mại điện tử bùng nổ, hệ thống thanh toán trực tuyến cũng có cơ hội được phát triển mạnh mẽ. Với nội dung thúc đẩy sử dụng chính phủ điện tử tại Việt Nam trong thời gian qua, tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết với quan điểm nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo về xây dựng thể chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với ứng dụng CNTT, xây dựng chính phủ điện tử. Tiết kiệm trên 3.000 tỷ đồng qua Cổng Dịch vụ công quốc gia Tiêu biểu là trong công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, triển khai và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVC). Việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử cũng được đẩy mạnh thông qua việc triển khai Cổng DVC quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Tính đến ngày 7/5/2020, Cổng DVC quốc gia đã có trên 35 triệu lượt truy cập, trên 134 nghìn tài khoản đăng ký; trên 7 triệu hồ sơ được đồng bộ trạng thái; trên 55 nghìn hồ sơ được thực hiện qua Cổng DVC quốc gia; tiếp nhận, hỗ trợ trên 10 nghìn cuộc gọi của người dân, doanh nghiệp. Đã tiếp nhận, xử lý 5.465 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và hoàn thành việc xử lý 4.297 phản ánh, kiến nghị. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là khoảng 6.490 tỷ đồng/năm, trong đó, riêng Cổng DVC quốc gia đóng góp 3.036 tỷ đồng/năm. Thanh toán online: Hạn chế trục lợi chính sách Theo VPCP, tính trong hơn 1 tháng trở lại đây (giai đoạn cao điểm phòng chống dịch COVID-19), số lượng hồ sơ trực tuyến được thực hiện từ Cổng DVC quốc gia tăng gấp 3,3 lần so với số lượng hồ sơ đã tiếp nhận, xử lý của 4 tháng trước đó (trung bình mỗi ngày Cổng Dịch vụ công quốc gia tiếp nhận, xử lý khoảng gần 1.400 hồ sơ trực tuyến). Điều này đã cho thấy sự hưởng ứng tích cực của người dân, doanh nghiệp đối với Cổng DVC quốc gia. Để tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhất là các đối tượng gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19 khi thực hiện các TTHC bảo đảm kịp thời, thuận lợi, công khai, minh bạch, VPCP đã phối hợp với một số bộ, cơ quan xây dựng, tích hợp cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng DVC quốc gia theo hướng liên thông điện tử việc xác nhận, xét duyệt, thẩm định giữa các cơ quan nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian, chi phí thực hiện, hạn chế đi lại, tiếp xúc cho người dân, doanh nghiệp. 5 dịch vụ được triển khai, đó là: Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất của người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. “5 dịch vụ này rất quan trọng. Chúng ta làm tốt vấn đề này để thúc đẩy việc hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, chính xác và hạn chế vấn đề gian lận, trục lợi chính sách”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng nhấn mạnh. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia theo hướng rút ngắn quy trình, thời gian, giảm thủ tục thông qua việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Các dịch vụ công này trên Cổng DVC quốc gia sẽ hỗ trợ cho 4 triệu đối tượng người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19, rút ngắn thời gian thực hiện từ 6 đến 10 ngày làm việc với từng đối tượng so với cách triển khai trực tiếp. Chính phủ điện tử: Góp phần đổi mới lề lối làm việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng cho biết việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử đã có một số kết quả đáng kể, giúp đổi mới lề lối làm việc trong nội bộ các cơ quan nhà nước.