Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Những quy định mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ 1-1-2021

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần biết một số quy định quan trọng liên quan đến mức lương, bảo hiểm y tế, về hưu trước tuổi... sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.