Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành Nông nghiệp: Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

6 tháng đầu năm 2020, lĩnh vực NN&PTNT đã cắt giảm, đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành (KTCN). Thời gian tới, Bộ NN&PTNT tiếp tục đẩy mạnh công tác này nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp.

Đổi mới KTCN, cắt giảm điều kiện kinh doanh

Theo Vụ Pháp chế (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NN&PTNT), tiếp tục đổi mới công tác KTCN vẫn được bộ xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2020, Bộ NN&PTNT đã ban hành kế hoạch hành động của bộ thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ (NQ 02). 

Đồng thời, Bộ NN&PTNT đã tích cực, chủ động, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai nhiệm vụ cải cách công tác KTCN đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, đã được Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, Bộ NN&PTNT đã xây dựng, ban hành 4 thông tư có liên quan đến công tác KTCN. Song song đó, tập trung thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật về KTCN, kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Đáng chú ý, bộ đã công bố 1.768 dòng hàng phải KTCN; xóa bỏ tình trạng một mặt hàng chịu sự quản lý, KTCN của nhiều cơ quan.

Cùng với việc đổi mới KTCN, bộ này tiếp tục rà soát, bãi bỏ, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) và các điều kiện đầu tư kinh doanh; coi đây là một khâu đột phá thúc đẩy tăng trưởng, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đến nay, đã ban hành Danh mục TTHC lĩnh vực NN&PTNT với tổng số 379 TTHC; số TTHC được cắt giảm so với trước đó là 129 thủ tục,

Ngoài ra, bộ cũng đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục, rút ngắn thời gian và giảm chi phí thực hiện giao dịch nông, lâm, thủy sản, vật tư nông nghiệp và biên giới. Đồng thời chuẩn bị phê duyệt và tích hợp, đảm bảo vận hành thông suốt 9 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 trên Cổng DVC quốc gia. Cũng trong 6 tháng, Bộ NN&PTNT đã kết nối thêm 10 TTHC trên Cơ chế một cửa quốc gia, nâng tổng số lên 24 TTHC. Các dịch vụ công được tích hợp toàn bộ tại một cổng duy nhất, đảm bảo kịp thời, công khai và minh bạch...

Thực thi kịp thời các văn bản về KTCN

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn, trong 6 tháng cuối năm 2020, bộ tiếp tục tổ chức thực thi các văn bản về KTCN. Theo đó, tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh đảm bảo tuân thủ các yêu cầu, tiêu chí đặt ra tại các nghị quyết của Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến KTCN, trong đó có Thông tư 15/2018/TT-BN&NPTNT; phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, sửa đổi Thông tư số 285/2016/TT-BTC về cách tính phí, lệ phí trong công tác thú y nhằm giảm chi phí bất hợp lý cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, bộ sẽ rà soát, hoàn thiện 130 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo các nhóm hàng hóa, vật tư nông nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý của bộ, trong đó có những tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ công tác KTCN. Hoàn thành việc kết nối, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia 30% TTHC. Tổ chức vận hành phần mềm liên quan tới các thủ tục KTCN đối với thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật, nguồn gốc thực vật nhập khẩu…

Bộ NN&PTNT phấn đấu đến hết năm 2020, thực hiện đầy đủ các cải cách về quản lý, KTCN; hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng KTCN…

Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu này trong năm 2020, Bộ NN&PTNT kiến nghị Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn tính chi phí cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và chi phí tiết kiệm được trong việc cải cách KTCN; tổ chức tập huấn thực hiện để các bộ, đơn vị thống nhất triển khai thực hiện. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, rà soát và đề xuất sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm để triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP…/.