Cải cách hành chính gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm

Ðẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức là một trong tám nhóm vấn đề mà Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền (TP Hải Phòng) tập trung chỉ đạo ngay sau khi kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng. Hơn một năm qua, công tác cải cách hành chính và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức tại các bộ phận "Một cửa", "Một cửa liên thông" ở quận Ngô Quyền có nhiều chuyển biến tích cực.

Tham quan các mô hình "Một cửa", "Một cửa liên thông" tại UBND các phường và UBND quận Ngô Quyền, chúng tôi mới thấy được sự chuyển biến tích cực trong giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần giảm sự phiền hà cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Tại đây, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân được hướng dẫn cụ thể, giải quyết một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất các thủ tục hành chính, với một thái độ phục vụ tốt nhất của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ngô Quyền Bùi Thanh Sơn phấn khởi cho biết: Ðể đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Quận ủy xác định, giải pháp về con người là then chốt, quyết định và giải pháp về công nghệ thông tin là đột phá. Vì vậy, sau khi có Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng, UBND quận Ngô Quyền cho lắp đặt ca-mê-ra tại bộ phận "Một cửa" tại UBND 13 phường, bộ phận "Một cửa liên thông" và bộ phận tiếp dân tại UBND quận, để giám sát đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, các đồng chí trong Thường trực Quận ủy Ngô Quyền có thể theo dõi tình hình hoạt động của các bộ phận "Một cửa", "Một cửa liên thông" tại UBND các phường và UBND quận thông qua máy tính xách tay, máy tính bảng. Thời gian qua, nhờ có hệ thống ca-mê-ra giám sát, UBND quận Ngô Quyền đã kịp thời phát hiện một số cán bộ sách nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, thậm chí có một số tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ. Ðiển hình là sai phạm của Chủ tịch UBND phường Vạn Sỹ Lê Văn Hệ. Ðồng chí Lê Văn Hệ đã nhận hình thức khiển trách về Ðảng do thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao không đầy đủ, không đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy phạm... gây khó khăn, phiền hà, đặt ra điều kiện thủ tục trái quy định đối với người dân. Ban Thường vụ Quận ủy đã khai trừ về Ðảng đối với đồng chí Nguyễn Trọng Hoàn, cán bộ tư pháp - hộ tịch phường Lạch Tray do vi phạm kỷ luật lao động, lợi dụng chức vụ được giao, chiếm dụng tiền mai táng phí, tiền mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của một số người dân... Sau hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng, Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền xác định tám nhóm vấn đề cần tập trung chỉ đạo ngay: Xây dựng các tiêu chí cụ thể về phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng; xây dựng và triển khai các biện pháp, giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên cấp quận và cơ sở; xây dựng các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm; tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ; tăng cường công tác quản lý hồ sơ cán bộ trong quy hoạch; xây dựng quy trình ban hành, tổng kết các nghị quyết chuyên đề của quận ủy, ban thường vụ quận ủy; tăng cường giám sát đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ ở bộ phận "Một cửa" tại UBND các phường; tập trung xử lý các vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường đô thị. Xác định cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá, là nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính, từ năm 2006, Quận ủy Ngô Quyền đã ra nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010. Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND quận thường xuyên rà soát, sửa đổi, ban hành các thủ tục hành chính bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành. UBND quận thực hiện việc công bố, công khai các thủ tục hành chính và quy trình giải quyết công việc, thời gian giải quyết công việc, phí và lệ phí theo quy định để tổ chức, công dân biết tại bộ phận tiếp dân và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND quận, phường. Ðồng thời, áp dụng công nghệ thông tin và các quy trình ISO vào việc quản lý, điều hành, đã tạo thuận lợi cho việc giám sát, kiểm tra của lãnh đạo đối với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức. UBND quận bố trí những cán bộ có trình độ chuyên môn tốt nhất vào làm việc tại các bộ phận "Một cửa", "Một cửa liên thông"... Ngô Quyền đã trở thành điểm sáng của TP Hải Phòng và cả nước về công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, được nhiều địa phương đến học hỏi kinh nghiệm. Thực hiện những vấn đề cần làm ngay theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng, Quận ủy Ngô Quyền tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là tại các bộ phận "Một cửa", "Một cửa liên thông". Quận ủy Ngô Quyền phấn đấu đạt mục tiêu ba giảm (giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí); xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ. Theo đó, Quận ủy tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu: Ðẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết những vấn đề bức xúc gắn với cải cách hành chính để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cấp chính quyền và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tiếp tục đổi mới phương thức làm việc đối với các cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền; thực hiện tuyển chọn, bố trí cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, công tâm, thạo việc vào các vị trí tiếp xúc với dân; thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, bồi dưỡng những vấn đề mới trong công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức; quy định trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và tăng cường kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm, gắn với khen thưởng kịp thời; xây dựng các chế tài xử lý các sai phạm gây phiền hà, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết công việc.
 
Liên kết web