Thứ trưởng Hà Công Tuấn: Hà Nam tiếp tục CCHC để thu hút doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao


Ngày 8/8/2017 Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn, thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã dẫn đầu Tổ công tác của Chính phủ tổ chức kiểm tra cải cách hành chính năm 2017 tại tỉnh Hà Nam.

Đoàn công tác đã đánh giá toàn diện tình hình tổ chức triển khai kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh trên các lĩnh vực quản lý nhà nước tại địa phương; đồng thời chia sẻ, trao đổi về những giải pháp thực hiện mang tính thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh.
Trong thời gian qua, tỉnh Hà Nam có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định nhờ vào 3 yếu tố then chốt gồm kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực và cải cách các thủ tục hành chính. Do vậy, công tác cải cách hành chính được Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm và đã triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng tới thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; cùng với đó là huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, sự phối kết hợp với các đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong công tác cải cách hành chính.
Riêng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, 6 tháng đầu năm 2017 đã tiếp nhận 6.873 hồ sơ, trong đó phần lớn là hồ sơ về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh. Số hồ sơ được giải quyết trước thời hạn đạt 93,5% và không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đầu tháng 7/2017 tỉnh đã thành lập và đi vào vận hành Trung tâm hành chính công để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, bước đầu Trung tâm đã thực hiện tốt vai trò là đầu mối tiếp nhận và phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính của tỉnh một cách nhanh, gọn và hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Dự kiến trong năm 2017 các Trung tâm hành chính công sẽ được thành lập và đi vào hoạt động tại các huyện, thị trong tỉnh.
Ghi nhận những thành quả đã đạt được về công tác cải cách hành chính của tỉnh Hà Nam, Thứ trưởng Hà Công Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của các cấp chính quyền tỉnh Hà Nam, trong đó tỉnh đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 30c/NQ-CP và những chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, đồng thời đã ban hành và triển khai nhiều Quyết định, kế hoạch thực hiện gắn với việc tuyên truyền sâu rộng và phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cùng với đó là tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, đánh giá kết quả cụ thể và cơ chế khen thưởng, chính sách ưu đãi để tạo sự động viên, khuyến khích. Việc trang bị đồng bộ các ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng cán bộ cũng góp phần không nhỏ trong công tác đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh. Đặc biệt, năm 2016 chỉ số cải cách hành chính của Hà Nam đã có bước tiến vượt bậc từ thứ 51/63 năm 2015 lên thứ 23/63 năm 2016.
Thứ trưởng Hà Công Tuấn tin tưởng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh sẽ có những chuyển biến tích cực trong năm 2017 nếu tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các kế hoạch về cải cách hành chính, cùng với đó là kịp thời sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn; thường xuyên rà soát các quy định và mạnh dạn bãi bỏ hoặc đề xuất bãi bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết; chuẩn hoá cơ chế một cửa, một cửa liên thông; về tổ chức bộ máy cần tăng cường hơn nữa việc rà soát, điều chỉnh bộ máy cả cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Về chủ trương tập trung ruộng đất để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Hà Nam, Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn đánh giá mặc dù là một hướng đi mới, còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tỉnh Hà Nam đã xác định đây là một trong những giải pháp đột phá để xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững và thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh đã mạnh dạn thực hiện hàng loạt giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi về đất đai cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tới tháng 8/2017 toàn tỉnh đã tập trung được hơn 650 ha đất nông nghiệp, tạo điều kiện cho 5 doanh nghiệp thuê lại quyền sử dụng đất và đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tham quan khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Lý Nhân, Thứ trưởng Hà Công Tuấn lưu ý chủ trương tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp ứng dung công nghệ cao là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong quá trình thực hiện cần đảm bảo giải quyết công ăn việc làm, thu nhập và đời sống cho người dân, góp phần ổn định an ninh xã hội. Trong chuyến thăm thực tế, Thứ trưởng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp, chính quyền địa phương về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tích tụ ruộng đất để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
Theo omard.gov.vn
 
Liên kết web