Đẩy mạnh cải cách hành chính thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp

Từ ngày 1-3/12/2016 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội nghị “Đẩy mạnh cải cách hành chính thực hiện tái cơ cấu Nông nghiệp” tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của chính phủ về việc ban hành tổng thể chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững", từ ngày 1-3/12/2016 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội nghị “Đẩy mạnh cải cách hành chính thực hiện tái cơ cấu Nông nghiệp” tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và cán bộ đầu mối CCHC các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, đại diện lãnh đạo và chuyên viên Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh. Qua 03 năm triển khai thực hiện đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững" lãnh đạo Bộ đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ nhiều nội dung và giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ tái cơ cấu ngành góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất, kinh doanh của toàn ngành. Trong 03 năm từ 2013-2015, mặc dù sản xuất gặp nhiều khó khăn do thiên tai và biến động bất lợi của thị trường gây ra nhưng sản xuất tăng trưởng với tốc độ khá cao (tốc độ tăng GDP trung bình đạt 2,83%/năm; giá trị sản xuất toàn ngành tăng trung bìn 3,41%/năm). Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành tăng mạnh, giai đoạn 2013-2015 đạt 88,3 tỷ USD, trung bình đạt gần 29,5 tỷ USD/năm. Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Giang giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh cho biết ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công tác cải cách hành chính và coi đây là động lực để phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Giai đoạn các năm từ 2013 – 2015, chỉ số năng lực cạnh tranh (CPI) của tỉnh luôn nằm trong top 5 của cả nước. Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cục, vụ, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đã báo cáo tham luận về các nội dung theo từng lĩnh vực của công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, tồn tại cần phải giải quyết trong quá trình triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành.Từ đó lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trao đổi, thảo luận đưa ra các giải pháp tháo gỡ, xây dựng chương trình hành động trong thời gian tiếp theo.
 
Liên kết web