Thông tin chỉ đạo điều hành

Thứ trưởng Hà Công Tuấn: Hà Nam tiếp tục CCHC để thu hút doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao


Ngày 8/8/2017 Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn, thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã dẫn đầu Tổ công tác của Chính phủ tổ chức kiểm tra cải cách hành chính năm 2017 tại tỉnh Hà Nam.

Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và công tác kiểm tra chuyên ngành

Ngày 13/7/2017, Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn đã có cuộc làm việc với Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai về công tác triển khai Cơ chế một cửa cũng như hoạt động cải cách quản lý chuyên ngành, kiểm tra chuyên ngành.

Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 29/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mạiThủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 27/CT-TTg về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

Liên kết web