Thông tin chỉ đạo điều hành

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bình Thuận

Chiều 3/10, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Triển khai rà soát, hệ thống hóa chế độ báo cáo thực hiện tại đơn vị

Ngày 25/8/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 7114/BNN-TCCB về việc triển khai rà soát, hệ thống hóa chế độ báo cáo thực hiện tại đơn vị.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính cuối năm 2017

Ngày 10 tháng 8 năm 2017, Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn đã chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Nội vụ (Vụ Cải cách hành chính); đại diện của 34 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, bao gồm: Thủ trưởng, lãnh đạo phụ trách cải cách hành chính và công chức đầu mối cải cách hành chính của các đơn vị.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn: Hà Nam tiếp tục CCHC để thu hút doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao


Ngày 8/8/2017 Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn, thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã dẫn đầu Tổ công tác của Chính phủ tổ chức kiểm tra cải cách hành chính năm 2017 tại tỉnh Hà Nam.
Liên kết web