Kinh nghiệm cải cách hành chính

Chính sách mới, quyết định mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 51/2013/QÐ-TTg sửa đổi một số điểm của Quyết định số 04/2011/QÐ-TTg ngày 20-1-2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

Cải cách hành chính gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm

Ðẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức là một trong tám nhóm vấn đề mà Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền (TP Hải Phòng) tập trung chỉ đạo ngay sau khi kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng. Hơn một năm qua, công tác cải cách hành chính và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức tại các bộ phận "Một cửa", "Một cửa liên thông" ở quận Ngô Quyền có nhiều chuyển biến tích cực.

Cải cách hành chính “không hy vọng có đột phá”

“Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy, nếu dựa vào bộ máy hành chính để tiến hành cải cách thủ tục hành chính thì sẽ khó mà có đột phá được”.

Cải cách hành chính nên gắn liền công nghệ thông tin

“Muốn kiểm soát nền hành chính thì phải minh bạch, muốn minh bạch thì phải có công nghệ thông tin. Cải cách hành chính và công nghệ thông tin phải liên quan chặt chẽ đến nhau”.
Liên kết web