Cải cách thể chế

Sốt ruột chờ cải cách hành chính

Đại diện các bộ thống nhất cao trong việc phối hợp xây dựng số định danh kết hợp với các kho dữ liệu quốc gia để tránh gây lãng phí lớn

'Cải cách hành chính hàng chục năm, bộ máy vẫn cồng kềnh'

Ngày 22/10, thảo luận ở tổ, bên cạnh vấn đề kinh tế, đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ lo ngại về năng lực quản lý nhà nước, hiệu quả cải cách hành chính, tai nạn giao thông gia tăng và một số tiêu cực trong giáo dục...
Liên kết web