Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết nối một cửa quốc gia lĩnh vực nông nghiệp: Công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí

Việc cải cách thủ tục hành chính, trong đó triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tạo sự công khai, minh bạch, hướng tới người dân, doanh nghiệp.

Điều đó tạo điều kiện cho sự giám sát của xã hội, cải thiện chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Kết nối 22 thủ tục hành chính

Theo ông Nguyễn Sông Thao – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NN&PTNT), tăng cường kết nối các thủ tục hành chính (TTHC) lên Cổng thông tin một cửa quốc gia (NSW) là một trong những kết quả nổi bật của quá trình 10 năm (2011 – 2020) thực hiện cải cách hành chính của Bộ NN&PTNT. Cụ thể, Bộ đã thực hiện triển khai kết nối 22/33 TTHC lên NSW. 11 thủ tục còn lại đang được khẩn trương thực hiện theo kế hoạch để kết nối hệ thống một cửa quốc gia năm 2020 tại 7 đơn vị thuộc Bộ. Đến nay, Bộ đã cấp phép điện tử tổng số 919 nghìn hồ sơ qua NSW. Riêng năm 2020, tính đến 31/10/2020 đã cấp phép điện tử trên 141.000 hồ sơ.

Đặc biệt, Bộ NN&PTNT đã phối hợp với Tổng cục Hải quan triển khai kết nối chứng nhận kiểm dịch thực vật với Indonesia, Thái Lan năm 2020. Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính và Bộ Các ngành cơ bản (New Zealand) đã ký “Thỏa thuận về việc tạo thuận lợi thông quan sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thông qua việc sử dụng chứng nhận điện tử” thông qua NSW, đây là cơ sở pháp lý để tiến hành kết nối với hệ thống chứng nhận điện tử của New Zealand trong thời gian tới.

Là một trong những đơn vị thực hiện chỉ đạo của Bộ về việc triển khai các nhiệm vụ trên NSW, Cục Thú y đã phối hợp với Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan (Tổng cục Hải quan) và Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel (Tập đoàn Viettel) triển khai xây dựng và đã kết nối trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Cục Thú y đang triển khai 9 TTHC trong lĩnh vực thú y, trong đó có 7 TTHC về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn và thủy sản, 2 TTHC về lĩnh vực thuốc thú y.

Theo Cục Thú y, doanh nghiệp (DN) thực hiện TTHC trên NSW chỉ cần đăng nhập vào website của Tổng cục Hải quan để đăng ký tài khoản có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến mà không phải đến cơ quan thú y để nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Không chỉ Cục Thú y mà các đơn vị như Cục Bảo vệ Thực vật, Cục Chăn nuôi… cũng cho hay, thực hiện thủ tục trên NSW, các DN xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp đã giảm được chi phí, thời gian, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho DN cũng như cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Nguyễn Sông Thao cho biết thêm, đánh giá mức độ hài lòng của DN và thời gian thực hiện TTHC qua NSW,  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Tổng cục Hải quan và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam đã có  báo cáo công bố ngày 22/6/2020 phản ánh ý  kiến của gần 3.100 DN về 12 TTHC có tần suất thực hiện nhiều nhất của 5 bộ ngành, trong đó có các thủ tục của Bộ NN&PTNT. Kết quả cho thấy, thực hiện NSW mang lại nhiều tác động tích cực đối với DN, nỗ lực cải cách, đơn giản hóa, cắt giảm TTHC, kết hợp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí tạo thuận lợi cho các DN.

Thủ tục cấp giấy phép sẽ xử lý qua môi trường mạng

Có thể nói, 10 năm thực hiện cải cách hành chính, đến nay hệ thống TTHC lĩnh vực NN&PTNT ngày càng được tinh gọn, đơn giản hóa, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chỉ đạo của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, DN trong thực hiện TTHC.

Với phương châm quyết liệt thực hiện đảm bảo đơn giản, công khai, minh bạch và cắt giảm các TTHC không cần thiết, nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước do Bộ quản lý, đến tháng 12/2020, lĩnh vực NN&PTNT đã có 390 TTHC được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ và Cổng thông tin điện tử của các đơn vị theo đúng quy định. So với thời điểm tháng 1/2016, Bộ đã cắt giảm được 118 TTHC.

Về rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC kiểm tra chuyên ngành đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 32 trong tổng số 63 TTHC, đạt 50,7% kế hoạch đề ra, đã đạt yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn khẳng định, Bộ NN&PTNT coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm và là nguồn lực khai thác để phát triển lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thời gian tới.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho hay, cải cách hành chính vẫn là việc cần làm thường xuyên, lâu dài bởi công cuộc cải cách hành chính gắn liền với sự phát triển của Nhà nước. Hơn nữa, muốn có môi trường tốt thì việc cải cách TTHC phải đi đầu. Thời gian qua, nhiều thủ tục hồ sơ đã được xử lý qua mạng như Cục Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Bảo vệ thực vật... Vì vậy, “Dứt khoát kết thúc năm 2021 đạt mục tiêu tất cả TTHC của ngành nông nghiệp, nhất là thủ tục cấp giấy phép phải xử lý qua môi trường mạng”- ông Tuấn nhấn mạnh.

Để đạt mục tiêu này, giai đoạn tới, Bộ NN&PTNT kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định TTHC liên quan đến người dân, DN, bảo đảm TTHC mới ban hành phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo sự kiểm soát, giám sát của nhân dân đối với các cơ quan hành chính. Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định TTHC, loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo. Cập nhật, công khai TTHC dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện.

Đặc biệt, Bộ NN&PTNT nâng cao chất lượng giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đồng thời, tập trung triển khai có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN góp phần tạo thuận lợi cho người dân, DN.

Bộ cũng hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Bộ và chất lượng phục vụ người dân, DN; phát triển Chính phủ điện tử của Bộ dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.

 

Tiết kiệm chi phí nhờ cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh

Việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đạt yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh ước tiết kiệm được 233.790 ngày công, tương đương 32 tỷ đồng/năm; việc cắt giảm mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành ước tính tiết kiệm được 1.800.403 ngày công/năm, tương đương gần 1.300 tỷ đồng/năm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã phối hợp với Tổng cục Hải quan triển khai kết nối chứng nhận kiểm dịch thực vật với Indonesia, Thái Lan năm 2020. Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính và Bộ Các ngành cơ bản (New Zealand) đã ký “Thỏa thuận về việc tạo thuận lợi thông quan sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thông qua việc sử dụng chứng nhận điện tử” thông qua NSW, đây là cơ sở pháp lý để tiến hành kết nối với hệ thống chứng nhận điện tử của New Zealand trong thời gian tới.