Điểm mới "Triển khai trực tuyến" thực hiện cơ chế một cửa quốc gia tại Cục Thú y năm 2017
Thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa Asean giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016) và Chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Quyết định số 252/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/2/2017), Cục Thú y là một trong số các Cục, Tổng cục có số lượng thủ tục hành chính (TTHC) chiếm tới gần 2/3 (tổng số 14/25) TTHC mới của bộ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Tin mới nhất
Điểm mới "Triển khai trực tuyến" thực hiện cơ chế một cửa quốc gia tại Cục Thú y năm 2017
Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 2185/QĐ-TTg về Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa Asean và Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016-2020
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Xây dựng thể chế phải chống cho được lợi ích nhóm

Sốt ruột chờ cải cách hành chính

Đại diện các bộ thống nhất cao trong việc phối hợp xây dựng số định danh kết hợp với các kho dữ liệu quốc gia để tránh gây lãng phí lớn Chi tiết...

Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức

Ngày 17/7/2013, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Quyết định số 1651/QĐ-BNN-TCCB ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” của Bộ giai đoạn 2013-2015. Chi tiết...

Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về cải cách TTHC trong lĩnh vực hải quan

    Sáng 25/3/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có buổi làm việc với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
Chi tiết...

Chính sách mới, quyết định mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 51/2013/QÐ-TTg sửa đổi một số điểm của Quyết định số 04/2011/QÐ-TTg ngày 20-1-2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam. Chi tiết...
Liên kết web