Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Ngày 21/12/2020, Tại Vườn Quốc gia Cúc Phương Ninh Bình, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác CCHC giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại diện Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT - Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn và Đại diện Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Bộ Nội vụ - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cùng đại diện Vụ CCHC (Bộ Nội vụ) - Chánh văn phòng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ - Vụ trưởng Vụ CCHC Nguyễn Minh Hùng, Đại diện Cục Kiểm soát VPCP và Thủ tưởng, lãnh đạo các Tổng cục, các Cục, các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các Trung tâm, BQL Dự án của Bộ, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I, các Báo đài, VTV...

Tại Hội nghị sau khi nghe Thường trực CCHC Báo cáo tóm tắt kết quả công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030, các đơn vị phát biểu ý kiến và thảo luận, đặc biệt Hội nghị được nghe đ/c Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu chỉ đạo Hội nghị và định hướng nhiệm vụ công tác CCHC giai đoạn mới 2021-2030 và Ý kiến Chỉ đạo của Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn đánh giá kết quả đạt được, thời gian vừa qua Bộ đã đạt được nhiều thành tựu trong thực hiện CCHC ở nhiều lĩnh vực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, cũng như mục tiêu nhiệm vụ của Bộ góp phần tích cực phục vụ tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp cũng như thúc đẩy tăng trưởng các lĩnh vực...

Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn trao Bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 21/12/2020