Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chuẩn bị kết nối hệ thống MCQG tại Trung tâm 3K (Tổng cục Thủy sản)

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định NTTS (Tổng cục Thủy sản)

Vừa qua, Trung tâm 3K (Tổng cục Thủy sản) đã tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn, Viettel thực hiện nâng cấp phần mềm quy trình thủ tục Kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu (bao gồm cả chế phẩm sinh học, vi sinh vật, khoáng chất, hóa chất trừ hóa chất có công dụng sát trùng, khử trùng, tiêu độc) thành quy trình Kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu để chuẩn bị kết nối hệ thống một cửa quốc gia, nhìn chung quy trình đã được hoàn tất về chuyên môn kỹ thuật, phía Trung tâm 3K đang cùng Viettel phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin và TK Hải quan, Cổng một cửa quốc gia để sớm kết nối chính thức trên hệ thống theo kế hoạch cuối tháng 12/2020