Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải cách hành chính thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Ngày 21.12 tại Ninh Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030.

Theo báo cáo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 với mục tiêu cải cách hành chính rõ ràng, xác định được khâu đột phá của cải cách hành chính trong từng giai đoạn. Kết quả cải cách hành chính được thể hiện khá toàn diện trên nhiều nội dung, tạo sự chuyển biến nhất định trong quản lý, điều hành của Bộ. Về cơ bản, cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đạt được những thành tựu đáng chú ý, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Về cải cách thể chế, hệ thống khung pháp lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn từng bước được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý quan trọng đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật của ngành. Các Luật và các văn bản quy định chi tiết được ban hành đã thể chế đầy đủ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, điều chỉnh những bất cập của thực tiễn, ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật về nông nghiệp nói riêng và hệ thống pháp luật của quốc gia nói chung.

Hệ thống thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày càng được tinh gọn, đơn giản hóa, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chỉ đạo của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, danh mục sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành đã được cắt giảm, đơn giản hóa. Tính đến tháng 12.2020, trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có tổng số 390 thủ tục hành chính, trong đó 255 thủ tục hành chính cấp bộ, 105 cấp tỉnh, 15 cấp huyện, 9 cấp xã, 6 cơ quan khác, được công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Thông tin điện tử của Bộ và website của các đơn vị theo đúng quy định.

Đồng thời, việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và triển khai cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tạo sự công khai, minh bạch, hướng tới người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sự giám sát của xã hội, cải thiện chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2011 - 2020, việc thực hiện cải cách hành chính của Bộ còn gặp một số khó khăn do một số văn bản ban hành chưa thống nhất, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn; văn bản ban hành nhiều nhưng thiếu bao quát, mới chỉ giải quyết tình thế, giải quyết từng vấn đề cụ thể, nội dung còn chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu chặt chẽ, không ổn định. Một số thủ tục hành chính nội dung còn rườm rà, phức tạp, chậm được sửa đổi; sự phối hợp giữa các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính chưa tốt, gây ảnh hưởng đến người dân tham gia thực hiện thủ tục hành chính…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn nhấn mạnh, sau 10 năm thực hiện cải cách hành chính, ngành nông nghiệp đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Những kết quả nói trên được minh chứng bằng việc cải thiện rõ rệt Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ xếp hạng thứ 13 (năm 2016) lên vị trí thứ 7 (năm 2017) và giữ vị trí thứ 4 trong 2 năm liên tiếp được đánh giá gần đây (năm 2018 và 2019).

Tuy nhiên, Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho rằng, cải cách hành chính vẫn là việc cần làm thường xuyên lâu dài bởi công cuộc cải cách hành chính gắn liền với sự phát triển của nhà nước. Thời gian tới, việc cải cách thủ tục hành chính phải dựa trên quan điểm là chuyển từ kiểm soát trước sang kiểm soát sau. Điều này có nghĩa là người thực hiện các thủ tục sẽ tự chủ, tự quản lý còn Nhà nước thì trên cơ sở đánh giá rủi ro sẽ có quy trình kiểm soát sau.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh, Bộ cần tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật để xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch và khả thi của hệ thống pháp luật. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản pháp luật, huy động tối đa đội ngũ cán bộ, chuyên gia giỏi ở các cơ quan nghiên cứu, tham mưu và quản lý vĩ mô vào công tác hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật. Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ; trao đổi văn bản trên môi trường mạng; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí...