Skip Ribbon Commands
Skip to main contentSố ký hiệu Ban hành Trích yếu
{{x.SoKyHieu}} {{x.NgayBanHanh | fdate:'DD/MM/YYYY'}} {{x.TrichYeu}}

Nhiều mô hình, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) gắn với xây dựng chính quyền điện tử, thời gian qua, các cơ sở Đoàn Khối Cơ quan tỉnh Long An đã triển khai thực hiện nhiều sáng kiến, mô hình hay, giúp tiết kiệm được thời gian, chí phí đi lại và nhất là đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-còn nhiều diễn biến phức tạp.