Skip Ribbon Commands
Skip to main contentSố ký hiệu Ban hành Trích yếu
{{x.SoKyHieu}} {{x.NgayBanHanh | fdate:'DD/MM/YYYY'}} {{x.TrichYeu}}

Cải cách hành chính nông nghiệp hướng tới tạo thuận lợi cho doanh...

Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ.