Skip Ribbon Commands
Skip to main contentSố ký hiệu Ban hành Trích yếu
{{x.SoKyHieu}} {{x.NgayBanHanh | fdate:'DD/MM/YYYY'}} {{x.TrichYeu}}

Bộ Tài chính tiếp tục đứng trong top đầu về chỉ số cải cách hành...

Theo kết quả được công bố chiều 24/6, Bộ Tài chính đứng thứ hai trong bảng xếp hạng về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 (PAR index 2020). Đây là năm thứ 7 liên tiếp (2014 - 2020), Bộ Tài chính nằm trong nhóm 3 bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu PAR Index.