Skip Ribbon Commands
Skip to main contentSố ký hiệu Ban hành Trích yếu
{{x.SoKyHieu}} {{x.NgayBanHanh | fdate:'DD/MM/YYYY'}} {{x.TrichYeu}}

Cải cách hành chính tại Việt Nam – Những dấu ấn quan trọng

Những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được Chính phủ đặc biệt chú trọng, với những chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Đến nay, bức tranh CCHC tại Việt Nam đã đạt được nhiều điểm nhấn quan trọng, được người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Những thành công đó đã và đang ngày càng lan tỏa, thổi bùng lên “ngọn lửa” cải cách sâu rộng từ các cấp Trung ương cho tới địa phương.