Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Đà Nẵng: Xây dựng thành phố thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo

TP. Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình Tọa đàm với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng thành phố thông minh”.

Cải cách hành chính nên gắn liền công nghệ thông tin

“Muốn kiểm soát nền hành chính thì phải minh bạch, muốn minh bạch thì phải có công nghệ thông tin. Cải cách hành chính và công nghệ thông tin phải liên quan chặt chẽ đến nhau”.