Góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ số CCHC áp dụng đối với cơ quan hành chính thuộc Bộ

Để hoàn thiện Bộ Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cơ quan hành chính thuộc Bộ làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của đơn vị sát hơn, Vụ Tổ chức cán bộ đã xây dựng Dự thảo Bộ chỉ số sửa đổi, bổ sung (Bộ chỉ số của Bộ đã ban hành tại Quyết định số 4655/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT),
Đề nghị các đơn vị cho ý kiến góp ý nội dung Dự thảo.
Chi tiết...

Sốt ruột chờ cải cách hành chính

Đại diện các bộ thống nhất cao trong việc phối hợp xây dựng số định danh kết hợp với các kho dữ liệu quốc gia để tránh gây lãng phí lớn Chi tiết...

Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức

Ngày 17/7/2013, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Quyết định số 1651/QĐ-BNN-TCCB ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” của Bộ giai đoạn 2013-2015. Chi tiết...

Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về cải cách TTHC trong lĩnh vực hải quan

    Sáng 25/3/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có buổi làm việc với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
Chi tiết...

Chính sách mới, quyết định mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 51/2013/QÐ-TTg sửa đổi một số điểm của Quyết định số 04/2011/QÐ-TTg ngày 20-1-2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam. Chi tiết...
Liên kết web