Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Một bước chuẩn bị mạnh mẽ cho xây dựng Chính phủ điện tử

Trục liên thông văn bản quốc gia là một trong những bước đi đầu tiên hướng tới nền tảng tích hợp, chia sẻ, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương giúp cho việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn.

Tích hợp công nghệ để cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Những năm qua, ngành hải quan luôn cải cách, phát triển và hiện đại hóa trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) một cách sâu, rộng trong mọi lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ tạo thuận lợi thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cho doanh nghiệp…

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử

Sắp tới sẽ xây dựng Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, trên cơ sở đó thiết kế chi tiết từng lĩnh vực để các bộ, ngành, địa phương thực hiện chức trách của mình tốt hơn, phục vụ người dân, nhanh chóng, tốt hơn.

5 nhiệm vụ chính của BCĐ Xây dựng Chính quyền điện tử và thành phố thông minh tại Đà Nẵng

hành phố Đà Nẵng vừa cho biết đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và thành phố thông minh tại Đà Nẵng.

Một số người dân chưa biết lợi ích của dịch vụ công mức độ 3, 4

“Số hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tiếp nhận trực tuyến còn thấp hơn so với tiếp nhận trực tiếp. Trong đó lượng hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 còn hạn chế và chưa được quan tâm tuyên truyền tới người dân để biết, sử dụng”.

Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh phải có chức năng xác thực người dùng

Theo quy định tại Thông tư 01 của Văn phòng Chính phủ, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh phải có chức năng xác thực người dùng theo phương thức tích hợp với hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia và biện pháp xác thực theo Thông tư 32 năm 2017 của Bộ TT&TT

Định danh điện tử: Đi sau nhưng không được phép thất bại

Sáng 5/12, Văn phòng Chính phủ (VPCP) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (World Bank) tổ chức Hội thảo “Mã định danh (ID4D): Kinh nghiệm quốc tế và các khuyến nghị cho sự phát triển dịch vụ công điện tử ở Việt Nam”.

Thấy gì qua Báo cáo đánh giá mức độ phát triển Chính phủ điện tử năm 2018 của Liên hợp quốc

Ngày 19 tháng 7 năm 2018, Liên hợp quốc đã công bố Báo cáo đánh giá mức độ phát triển Chính phủ điện tử năm 2018[1]. Qua nghiên cứu và phân tích số liệu sơ bộ, bài viết đưa ra nhận xét và đánh giá về một số nội dung trong Báo cáo của Liên hợp quốc.

Mối liên hệ giữa “Chính phủ điện tử” và “Chính phủ số” - Phần 2

Tiếp theo phần 1 - Khái niệm “Chính phủ số” trong mối tương quan với khái niệm “Chính phủ điện tử”, bài viết sẽ tiếp tục với phần 2 - Nhận định về mối liên hệ giữa 2 khái niệm, kinh nghiệm thực tế triển khai Chính phủ số tại một số nước phát triển và đề xuất cho Việt Nam.

Mối liên hệ giữa “Chính phủ điện tử” và “Chính phủ số” - Phần 1

Ở các quốc gia và khu vực có nền kinh tế phát triển, Chính phủ điện tử là một khái niệm hết sức quen thuộc. Sự ra đời của Chính phủ điện tử đã cung cấp cho các ban, ngành, chính phủ, doanh nghiệp và công dân của các quốc gia, các khu vực những thông tin và dịch vụ tự động hoá đầy tiện ích, từ đó xây dựng một chính phủ có phản hồi, hiệu quả cao, có tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ cao.