Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cụ thể mục tiêu hiện đại hóa cải cách hành chính công

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 nhằm tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đáng chú ý, kế hoạch này đã xây dựng rõ các mục tiêu nhằm hướng tới đổi mới công tác quản lý tài chính, từ đó góp phần hiện đại hóa cải cách hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số

“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”(1). Muốn bảo vệ được nền tảng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội thì việc bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ nòng cốt và đào tạo nguồn nhân lực truyền thông trẻ - đội ngũ kế cận là giải pháp mạng tính nguyên tắc.

Các chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam cao hơn mức trung bình thế giới

Xếp hạng Chính phủ điện tử của Việt Nam theo đánh giá của Liên hợp quốc năm 2020 tăng 2 bậc, xếp hạng 86/193 quốc gia, 23/47 châu Á và 6/11 Đông Nam Á. Chỉ số tổng hợp của Việt Nam cao hơn chỉ số trung bình thế giới và khu vực, thuộc nhóm quốc gia ở mức cao.

Bước tiến trong chuyển đổi mô hình chính phủ điện tử

Sự kiện Dubai (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE) xây dựng thành công nền hành chính không dùng giấy tờ đánh dấu bước tiến lớn của mô hình chính phủ điện tử. Đây cũng là mô hình mà nhiều quốc gia đang theo đuổi nhằm ứng dụng các tiện ích thông minh phục vụ người dân, tạo thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Quảng Trị: Xây dựng chiến lược tầm nhìn chuyển đổi số đến năm 2030

Dự thảo chiến lược chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 xác định nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số, người dân là trung tâm của chuyển đổi số, thể chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số.

Một số đề xuất mới

* Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 7 nhóm hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số trong cơ sở sản xuất kinh doanh

Kinh tế sẽ bứt phá nhờ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Năm 2020 là năm chuyển đổi số quốc gia và trong các Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ, cùng với “đổi mới sáng tạo”, “chuyển đổi số” vẫn là một trong những “từ khóa” quan trọng nhất.

Tăng tốc thúc đẩy sử dụng chính phủ điện tử tại Việt Nam

Nội dung bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến nhưng phải bảo đảm quyền riêng tư

Chiều 30-12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia và công bố 4 dịch vụ công trực tuyến mới, nâng tổng số thủ tục hành chính được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia lên 2.700.

Ngành nông nghiệp trong 10 năm cắt giảm 118 thủ tục hành chính

Tính đến thời điểm này, trong lĩnh vực nông nghiệp không còn nợ bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào, không có văn bản nào bị “lỗi” cần phải thu hồi hay sửa gấp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đánh giá là một trong những Bộ làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính.