Skip Ribbon Commands
Skip to main content


"Cải cách luôn là nhu cầu thiết yếu của mỗi giai đoạn lịch sử"

Đó là quan điểm của ông Đặng Thanh Tùng (Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ) tại hội thảo khoa học: “Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn – giá trị lịch sử và đương đại” diễn ra sáng nay (12/10) tại Hà Nội do Bộ Nội vụ tổ chức.

Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh thành dừng hợp nhất các sở ngành

Bộ Nội vụ vừa đề nghị các tỉnh thành tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; dừng việc sáp nhập một số sở ngành, phòng ban.

Sáp nhật bộ máy ngành NN-PTNT: Bài học Quảng Ninh

Một năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII, ngành Nông nghiệp Quảng Ninh đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tạo sự đồng thuận và đạt hiệu quả công việc cao.

Thủ tướng yêu cầu cán bộ tự rèn luyện, không “đuổi gà qua đám giỗ”

Thủ tướng nhấn mạnh: "Tất cả chúng ta đặc biệt là cấp lãnh đạo phải là những tấm gương về tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả...".

Quyết liệt cải cách bộ máy, xử lý nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến công tác cán bộ

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến công tác cán bộ như giao chỉ tiêu biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm.

Quốc hội “chốt” không phân biệt bằng đại học chính quy và tại chức

Quốc hội nhất trí không phân biệt giá trị văn bằng đại học chính quy và tại chức khi bấm nút thông qua luật Giáo dục đại học (sửa đổi) chiều 19/11 với 84,12% tổng số ĐBQH tán thành.

Chính phủ sẽ quy định cụ thể vấn đề từ chức

Trả lời đại biểu Quốc hội về trách nhiệm nêu gương và cơ chế từ chức của cán bộ, công chức hiện nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết: Từ chức là vấn đề mới, là hình thức tự nguyện nếu như cán bộ được bổ nhiệm thấy rằng mình không đủ sức khoẻ, uy tín, nếu có vi phạm.

Xây dựng khung năng lực cho vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

Khung năng lực là một công cụ mô tả các năng lực cần thiết phù hợp với một dạng hoạt động chung hoặc một số vị trí việc làm cụ thể. Xây dựng khung năng lực tạo chỉ dẫn thực hiện một loạt hoạt động quản lý nguồn nhân lực khác nhau và đảm bảo tính nhất quán trong việc thực hiện. Tuy nhiên, đến nay việc xây dựng các khung năng lực và bản mô tả công việc đối với mỗi vị trí việc làm trong toàn hệ thống công vụ vẫn đang trong quá trình triển khai thực hiện. Bài viết đề cập tới một số vấn đề trọng tâm cần giải quyết trong xây dựng khung năng lực đối với mỗi vị trí việc làm ở các cơ quan nhà nước hiện nay.

5 điều kiện thành lập mới tổ chức hành chính

Chính phủ đã ban hành Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính ngày 22/11/2018, có hiệu lực từ ngày 10/01/2019.

Nêu cao kỷ cương, đạo đức công vụ

Chất lượng dịch vụ công có cao, có làm hài lòng người dân hay không phụ thuộc rất lớn vào ý thức chấp hành kỷ cương hành chính, trách nhiệm và đạo đức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Chất lượng dịch vụ công có cao, có làm hài lòng người dân hay không phụ thuộc rất lớn vào ý thức chấp hành kỷ cương hành chính, trách nhiệm và đạo đức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.