Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Những quy định mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ 1-1-2021

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần biết một số quy định quan trọng liên quan đến mức lương, bảo hiểm y tế, về hưu trước tuổi... sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.

Bộ Nội vụ: Dự thảo thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến tổ chức, cá nhân vào dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.

Bộ Nội vụ: Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

Ngày 14/10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: TIẾP TỤC CẢI CÁCH TINH GỌN TỔ CHỨC BỘ MÁY

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 đó là cải cách tổ chức bộ máy theo hướng đơn giản, tinh gọn, hiệu quả.

Bộ Nội vụ: Cách xử lý sai phạm trong tuyển dụng công chức, viên chức

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân ký ban hành Hướng dẫn số 2965 về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Nâng cao điều kiện, tiêu chuẩn, lương cán bộ, công chức sẽ thế nào?

Tiêu chuẩn nâng cao thì lương cán bộ, công chức, viên chức thời gian tới thay đổi ra sao là vấn đề Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao đổi với báo chí bên lề hành lang Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Giảm thêm hơn 20.000 biên chế trong năm 2021

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, so với yêu cầu giảm biên chế tại Kết luận số 17-KL/TW từ năm 2015 đến năm 2021 phải giảm 354.624 người, thì năm 2021 còn phải tiếp tục giảm 20.076 người.

Thông qua Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021

Chiều ngày 12/3, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBBTVQH) đã xem xét, thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Cải cách tiền lương: Tập trung xây dựng, thông qua Đề án vị trí việc làm

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện cải cách chính sách tiền lương là sớm hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong năm 2019 trên cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy gắn với tinh giản biên chế.

"Cải cách luôn là nhu cầu thiết yếu của mỗi giai đoạn lịch sử"

Đó là quan điểm của ông Đặng Thanh Tùng (Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ) tại hội thảo khoa học: “Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn – giá trị lịch sử và đương đại” diễn ra sáng nay (12/10) tại Hà Nội do Bộ Nội vụ tổ chức.