Skip Ribbon Commands
Skip to main content


“Vẫn còn tình trạng ngại đề xuất những vấn đề mới có tính đột phá”

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định vẫn còn tình trạng né tránh, ngại đề xuất những vấn đề mới có tính đột phá. Kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, chưa làm hết trách nhiệm; có lúc, có nơi còn nhũng nhiễu, tiêu cực.

Tổ công tác của Thủ tướng báo cáo kết quả 11 cuộc kiểm tra

Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng vừa có báo cáo Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018.

Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn kiểm tra cải cách hành chính tại tỉnh Tiền Giang

Từ ngày 11-12/6/2018 Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn, thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã dẫn đầu Tổ công tác của Chính phủ tổ chức kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 tại tỉnh Tiền Giang.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn: Hà Nam tiếp tục CCHC để thu hút doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngày 8/8/2017 Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn, thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã dẫn đầu Tổ công tác của Chính phủ tổ chức kiểm tra cải cách hành chính năm 2017 tại tỉnh Hà Nam.

Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và công tác kiểm tra chuyên ngành

Ngày 13/7/2017, Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn đã có cuộc làm việc với Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai về công tác triển khai Cơ chế một cửa cũng như hoạt động cải cách quản lý chuyên ngành, kiểm tra chuyên ngành.

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến ngành nông nghiệp

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị "Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến".

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bình Thuận

Chiều 3/10, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Triển khai rà soát, hệ thống hóa chế độ báo cáo thực hiện tại đơn vị

Ngày 25/8/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 7114/BNN-TCCB về việc triển khai rà soát, hệ thống hóa chế độ báo cáo thực hiện tại đơn vị.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính cuối năm 2017

Ngày 10 tháng 8 năm 2017, Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn đã chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Nội vụ (Vụ Cải cách hành chính); đại diện của 34 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, bao gồm: Thủ trưởng, lãnh đạo phụ trách cải cách hành chính và công chức đầu mối cải cách hành chính của các đơn vị.