Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Quảng bá cổng dịch vụ công quốc gia thông qua Google

Sáng ngày 22/7, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, qua hình thức trực tuyến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm việc với ông Scott Beaumont, Chủ tịch Google khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các bộ, ngành và địa phương phải ban hành chương trình chuyển đổi số trong năm 2020

Chính phủ vừa chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Chương trình chuyển đổi số và ban hành trong năm 2020, tăng chỉ tiêu cho chuyển đổi số để thu hút đầu tư. Đồng thời, cắt giảm quy định về hoạt động kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Bộ NN-PTNT xếp vị trí thứ 4 chỉ số cải cách hành chính các Bộ năm 2019

Theo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 do Bộ Nội vụ công bố ngày 19/5/2020, Bộ NN-PTNT đứng ở vị trí thứ 4 trong số các bộ và cơ quan ngang bộ.

Cần thiết tăng tốc và thúc đẩy Chính phủ điện tử

Tăng tốc và thúc đấy sử dụng chính phủ điện tử, thương mại điện tử, ngân hàng điện tử, công nghệ áp dụng trong ngành tài chính, điện toán đám mây hiện đại và giảm việc sử dụng tiền mặt cho doanh nghiệp, người dân là rất cần thiết.

Cải cách hành chính góp phần xây dựng Chính phủ hành động

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh gắn kết với xây dựng Chính phủ điện tử đã có những kết quả tích cực trên tất cả các mặt, cung cấp dịch vụ công theo nhu cầu người dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, góp phần thúc đẩy việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ giải quyết TTHC, dịch vụ công

Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, trước hết là Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài viết tựa đề "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững". Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng. Bất cứ quốc gia - dân tộc nào muốn trở nên thịnh vượng đều phải huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phục vụ cho phát triển. Đối với Việt Nam, để hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội XII của Đảng đã đề ra và tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong thập niên tới đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy cũng như hành động một cách quyết liệt nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực.

Chuyên gia Pháp tư vấn về đánh giá chất lượng dịch vụ công trực tuyến

Việc đánh giá chất lượng dịch vụ công trực tuyến giúp xác định điểm yếu, điểm mạnh, những hạn chế cần khắc phục của hệ thống, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

Phê duyệt Chương trình quốc gia học tập ngoại ngữ cho CBCCVC

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý và có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công việc và làm việc trong môi trường quốc tế.