Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Hội nghị triển khai Đề án Chỉ số CCHC

Ngày 14/01/2021, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Chỉ số CCHC và Kế hoạch xác định chỉ số CCHC năm 2020 (Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ nội vụ phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số CCHC cấc Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" Bộ Tiêu chí cấp Bộ gồm 7 Lĩnh vực đánh giá với 40 Tiêu chí và 99 Tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá: 100 điểm, trong đó: Diều tra xã hội học 36,5/100 Chỉ số CCHC xác định bằng tỷ lệ (%) giữa tổng điểm đạt được và tổng điểm tối đa (100); các chỉ số thành phần theo lĩnh vực,tiêu chí xác định bằng tỷ lệ (%) giữa điểm đạt được và điểm tối đa từng lĩnh vực, tiêu chí. Xếp hạng: 17 bộ, ngành từ cao tới thấp (riêng 2 cơ quan đặc thù (Thanh tra Chính phủ và UNNDT) không xếp hạng chung với 17 bộ ngành Theo Kế hoạch (Quyết định số 17/QĐ-BNV ngày 7/01/2021 của Bộ Nội vụ) sẽ công bố kết quả Chỉ số CCHC các bộ, ngành vào quý II/2021.

Ngành nông nghiệp cải cách thủ tục hành chính

Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Hải Dương đã tham mưu bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính không hợp lý nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Ngày 21/12/2020, Tại Vườn Quốc gia Cúc Phương Ninh Bình, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác CCHC giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030

HỘI THẢO KHOA HỌC TỔNG KẾT 10 NĂM CCHC NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2021-2030

Ngày 27/11/2020, tại Bộ Nội vụ Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã tổ chức Hội thảo khao học về CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030, Hội thảo do Lãnh đạo Bộ Nội vụ chủ trì và thành viên là các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các Bộ ngành, địa phương từ Thừa Thiên Huế trở ra và các tập đoàn, doanh nghiệp tham dự. Hội thảo đã được nghe các chuyên gia, nhà khoa học phân tích đánh giá từng nội dung lĩnh vực CCHC cũng như đề xuất các trọng tâm định hướng CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 tiếp theo, đồng thời các thanh viên cũng đão trao đổi thảo luận nhiều nội dung, lĩnh vực CCHC như quản trị CCHC...

Tăng cường thương mại nông sản Việt Nam – Trung Quốc

Ngày 8/12, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường đã họp trực tuyến với Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Nghê Nhạc Phong.

Kiểm tra CCHC năm 2020

Tthực hiện kế hoạch công tác CCHC năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, từ ngày từ 25/11/2020 đến 03/12/2020 Đoàn kiểm tra CCHC năm 2020 của Bộ do Thường trực CCHC chủ trì phối hợp với các đơn vị (Vụ Tài chính, Pháp chế, Văn phòng Bộ) đã thực hiện kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị (Tổng cục Thủy sản, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường và Trung tâm Tin học và Thống kê); qua thực tế kiểm tra tại các đơn vị cho thấy mặc dù từ đầu năm đến nay gặp nhiều khó khăn trong phòng chống dịch covid-19, nhưng các đơn vị đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch CCHC theo chỉ đạo của Bộ và kế hoạch của đơn vị đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra. Đồng thời, tập trung chuẩn bị xây dựng kế hoạch nhiệm vụ CCHC năm 2021 và giai đoạn tiếp theo.

Không cát cứ thông tin, xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch, hành động, phục vụ

Các bộ, các ngành, các địa phương không được cát cứ thông tin, không được làm đẹp số liệu để lấy thành tích, Thủ tướng nêu rõ, thông tin dữ liệu cần chính xác, tin cậy, minh bạch, thống nhất và cần đẩy mạnh số hóa liên thông, chia sẻ thông tin phải hướng tới xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia: Điểm nhấn trong phát triển Chính phủ điện tử

Ngày 19/8 tới, Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia chính thức khai trương. Đây được coi là điểm nhấn quan trọng mang tính đổi mới, thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành từ dựa trên thông tin, số liệu trên văn bản giấy chuyển sang dựa trên dữ liệu số.

Khai trương Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành và Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia

Sáng 19/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, VPCP tổ chức lễ khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.