Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngành nông nghiệp sau 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu

Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, kết quả cho thấy đã có những bước chuyển mạnh mẽ trong nội bộ ngành nông nghiệp (Ngành nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm cả ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản) cũng như sự thay đổi tích cực trong đời sống nông thôn, nông dân.

Quyết tâm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Các cấp, các ngành trong tỉnh đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu tăng ít nhất 10 bậc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2018.

Hà Nội cán đích số doanh nghiệp thành lập: Giảm thủ tục, chi phí cho doanh nghiệp

Ước tính năm 2018, TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận cho 25.742 DN thành lập mới, nâng tổng số DN trên địa bàn Hà Nội lên 255.280 DN.

Đo “sức khỏe” DN nhà nước tại siêu “Ủy ban”

Tại Hội thảo Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 4.0 trong đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp (DN) do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN tổ chức ngày 3/12, tại TP. Đà Nẵng, đại diện Ủy ban đã giới thiệu bộ phần mềm chỉ số chung về giám sát, đánh giá DN do đơn vị xây dựng.

Môi trường kinh doanh có chuyển biến, nhưng không đồng đều

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2018 diễn ra sáng 4/12/2018, ông Vũ Tiến Lộc tiếp tục nhắc tới sự chênh lệch khá lớn giữa các lĩnh vực và địa phương trong kết quả cải thiện môi trường kinh doanh.

Hạn chế ban hành thủ tục hành chính trong thông tư: Sẽ tháo gỡ vướng mắc

Theo quy định tại khoản 4 Điều 14 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật năm 2015) thì từ ngày 01/7/2016 trở đi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương chỉ được quy định thủ tục hành chính (TTHC) trong trường hợp được luật giao. Sau hơn 2 năm thi hành Luật, quy định này vẫn khiến không ít bộ, ngành, địa phương lúng túng nên đang đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Bộ Y tế cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh

Ông Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế cho biết, theo Luật Đầu tư năm 2016, lĩnh vực y tế hiện có 16 ngành nghề với 1.871 điều kiện đầu tư, kinh doanh. Các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực y tế đang được quy định tại 6 Luật, 14 Nghị định, 9 Thông tư và 1 Quyết định.

Thủ tướng: Việt Nam khát vọng lọt vào nhóm nước thu nhập cao

"Chúng tôi có khát vọng trở thành nền kinh tế thịnh vượng, nhưng nhận thức rõ rằng con đường đi đến không bằng phẳng, sẽ có nhiều thách thức"...

Gỡ nút thắt kiểm tra chuyên ngành: Kinh nghiệm từ Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ KH&CN cắt giảm 96% số lô hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ để chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, vượt xa thời gian Chính phủ quy định và trở thành một trong những bộ đi đầu trong đổi mới công tác kiểm tra chuyên ngành.

Mức chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất

Nội dung này được quy định cụ thể tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.