Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Công tác cải cách thể chế đạt được nhiều kết quả quan trọng

Thời gian qua, Bộ Tư pháp đã cùng với các bộ, ngành, địa phương tham mưu, giúp Chính phủ triển khai công tác cải cách thể chế bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, sự lãnh đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cải cách mô hình quản lý công vụ và công chức, viên chức hiện nay

Một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của khu vực công là hiệu quả hoạt động của nền công vụ, thể hiện ở sự gắn bó, tận tụy của công chức với công vụ. Bài viết phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, sự ảnh hưởng của mô hình công vụ đến sự gắn bó giữa công chức, viên chức với khu vực công.

Cải cách thể chế hành chính Việt Nam trong bối cảnh thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Trong bối cảnh Việt Nam đang thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hệ thống thể chế hành chính nước ta có nhiều cơ hội song cũng phải đối mặt với không ít những thách thức, khó khăn trong việc hoàn thiện. Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng cải cách thể chế hành chính tại Việt Nam trong thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả của quá trình cải cách này.

Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật của Việt Nam tăng 6 bậc

Theo Bộ Tư pháp, thời gian qua, ngành Tư pháp đã đề xuất nhiều định hướng chiến lược quan trọng trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, được thể hiện rõ trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quy định mới về những điều đảng viên không được làm: Thể hiện mạnh mẽ quyết tâm đổi mới của Đảng

Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Những điều đảng viên không được làm” giúp hoàn thiện hệ thống các văn bản, thể hiện mạnh mẽ quyết tâm đổi mới, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Nghiên cứu để giảm số người hưởng lương từ ngân sách song hành với thực hiện tinh giản biên chế theo đúng tinh thần của Luật Thủ đô

Sáng nay 20/12/2021, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc tại thành phố Hà Nội.

Đột phá trong cải cách hành chính lĩnh vực ngành lâm nghiệp

Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), năm 2021, tổng cục xác định cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá nhằm giải quyết điểm nghẽn, tạo chuyển biến về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, thu hút nguồn lực cho phát triển ngành lâm nghiệp.

UBND thành phố Đà Nẵng: Cải cách hành chính phù hợp với mô hình quản lý của chính quyền đô thị

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 26-11-2021 ban hành Kế hoạch tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tại thành phố Đà Nẵng, với trọng tâm cải cách thể chế đảm bảo phù hợp với mô hình quản lý của chính quyền đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh phân cấp quản lý.

Năm 2022 vẫn cần tiết kiệm chi thường xuyên

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.