Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Những kinh nghiệm đóng góp vào kết quả CCHC và xây dựng Chính phủ điện tử

Từ năm 2018 đến nay, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công tác cải cách hành chính (CCHC) và xây dựng Chính phủ điện tử đã có những kết quả nổi bật. Nhiều kinh nghiệm trong quá trình triển khai đã góp phần đổi mới phương thức làm việc dựa trên giấy tờ sang môi trường điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Thúc đẩy nhanh việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quan trọng

Chiều 30/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 2.700. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và phát biểu chỉ đạo.

Cải cách hành chính thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Ngày 21.12 tại Ninh Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030.

TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI THEO HƯỚNG “CÓ VÀO, CÓ RA; CÓ LÊN, CÓ XUỐNG”

Đây là nội dung được Bộ Nội vụ đề xuất trong dự thảo “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài” (Chiến lược) kèm theo Tờ trình số 6447/TTr-BNV ngày 05/12/2020 của Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ tại về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài”.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn

Năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính một cách toàn diện, đồng bộ cả trong chỉ đạo điều hành và trong việc triển khai, đánh giá. Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn tại Hội nghị Triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trọng tâm năm 2020 diễn ra ngày 28/2/2020 tại Hà Nội.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: YÊU CẦU TĂNG TỐC TRONG 2 THÁNG CUỐI NĂM

Kết luận phần thảo luận kinh tế - xã hội tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2020, Thủ tướng nêu rõ, càng khó khăn, chúng ta càng quyết tâm hơn nữa, ý chí hơn nữa để đưa đất nước tiến lên. Tình cảm tương thân tương ái của nhân dân với miền Trung chính là phải tăng sức sản xuất, phải làm nhiều hơn nữa để bù đắp cho tổn thất, mất mát về cơ sở vật chất, đời sống của người dân miền Trung.

Việt Nam có thể học tập mô hình Chính phủ điện tử của Nhật Bản và Hàn Quốc

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025, theo ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (Tập đoàn CMC), thành viên Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử), việc xây dựng Chính phủ điện tử, quản trị công, chính phủ số lấy người dân làm trung tâm là một quá trình lâu dài và tập trung.

Các chủ thể tham gia xây dựng chính sách cải cách hành chính ở Nhật Bản

Cải cách hành chính là một tiến trình phức tạp và không tránh khỏi những trở ngại, thậm chí là kháng cự, từ phía các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện. Chính vì vậy, ở tất cả các quốc gia, tiến trình cải cách hành chính, một mặt được định hướng thống nhất bởi một định chế cụ thể; mặt khác, cần huy động sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân liên quan nhằm hướng đến sự thấu hiểu và đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Hải quan hỗ trợ kết nối 2 thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp lên NSW

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan địa phương về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 2 thủ tục của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

38.799 hồ sơ lĩnh vực thú y thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã kết nối 9 thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia với số lượng hồ sơ đã tiếp nhận để giải quyết là 38.799 hồ sơ.