Skip Ribbon Commands
Skip to main content

38.799 hồ sơ lĩnh vực thú y thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã kết nối 9 thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia với số lượng hồ sơ đã tiếp nhận để giải quyết là 38.799 hồ sơ.

Số lượng hồ sơ của từng phần mềm từ ngày kết nối chính thức đến nay của từng thủ tục là: Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu: 3.655 hồ sơ.

Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam: 9 hồ sơ.

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam: 0 hồ sơ. Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y nhập khẩu: 501 hồ sơ.

Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y: 300 hồ sơ. Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu: 2.258 hồ sơ.

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu: 7.726 hồ sơ.

Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu: 8.298 hồ sơ.

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu: 16.052 hồ sơ.

Có thể nói trong năm 2020, Cục Thú y hoàn thiện phần mềm và chính thức kết nối trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia với 9 thủ tục hành chính kể từ ngày 25/4/2020. Đồng thời, tiếp tục duy trì cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với 6 TTHC lĩnh vực cấp giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y, cấp chứng chỉ hành nghề thú y và cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y; thực hiện trình tự thủ tục theo quy định để triển khai xây dựng phần mềm 6 TTHC trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.../.